Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

26.6.19

Кандидатстудентски изпитни сесии по журналистика в СУ 2019Нашата отличничка от курса по журналистика М.Г. изтегли
темата "За няколко лайка повече".

За успехите:

Изпитните сесии за кандидатстване във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) в СУ 2019 приключиха с изключителен успех за курсистите от учебен център The Passionate Sheperd "Курс по журналистика"
На писмения изпит по журналистика  курсистите с отлични оценки, са четирима, а на устния изпит отличните оценки са 9 (5.50 - 6.00), като пълните шестици са 7!!! Благодарим за положените усилия, мотивацията и целенасочеността за успех, както и за това, че поставиха нов рекорд за изкарани отлични оценки на изпитите по журналистика в СУ след Курса по журналистика!

За изпитните сесии:

За да бъдат студенти във ФЖМК кандидат-журналистите се явяват на два изпита (писмен и устен), като писменият изпит има две сесии - предварителна и редовна, а устният изпит е един и е след редовната писмена сесия.
Тази година предварителният писмен изпит се проведе на 24.03.2019г. Темата, по която писаха кандидат-студентите, беше "За няколко лайка повече". Контролните теми бяха "Улицата" и "На гости на света".
На редовната сесия за писмен изпит по журналистика, на 02.06.2019г., беше изтеглена темата "Игри на щастието", контролните - "Шоуто трябва да продължи" и "Дом и свят".
Устният изпит се проведе на 22.06.2019г. и даде възможност на кандидат-студентите да покажат знанията си по темите "Евроизбори" и "Свобода и отговорност на медиите".


За бъдещите журналисти:

Желаещите да учат "Журналистика" или "Връзки с обществеността" знаят, че най-подходящият университет е СУ "Св. Кл. Охридски".  За да влязат в една от двете най-предпочитани специалности (журналистика и връзки с обществеността), трябва да положат писмен изпит, който е сложно предизвикателство за повечето кандидат-студенти. 
На писмения изпит по журналистика във ФЖМК бъдещите журналисти и PR-и трябва да демонстрират не само висока езикова грамотност, но и богат културен капитал, компетентно мнение по значими обществени, политически, икономически и културни въпроси, както и оригинална гледна точка и аргументирано становище.
Ако на писмения изпит успеят да изкарат оценка по-висока от среден (3.00), кандидат-студентите по журналистика и ВО се допускат до устен изпит по журналистика, на който комисии от преподаватели оценяват знанията им по актуални теми, комуникативните умения и мотивацията за професията. 

В Курса по журналистика на учебен център The Passionate Shepherd можете да се подготвите за отлично справяне с предизвикателството да бъдете част от Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Св. Кл. Охридски". Подготвителните курсове са за писмения и устния изпит по журналистика; присъствени и онлайндвугодишни, стандартни и интензивни.
Записването на нови курсисти започва от 01.09. до запълване на групите.

3.4.18

Темата на изпита по журналистика в СУ


На предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ кандидат-студентите писаха по темата „Думите отлитат, написаното остава“. Контролните теми, които бяха отворени, са „Мрежата като оръжие“ и „Кого следваме“.

Изпитът по журналистика е вход за специалностите „Журналистика“„Връзки с обществеността“,  „Книгоиздаване“ и „Комуникационен мениджмънт“, като за последните две може да се кандидатства и с резултатите от матури по български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл и чужд език.

За да се справят успешно на изпита, кандидат-журналистите трябва да създадат цялостен и завършен текст по темата, който да е единен в структурно и смислово отношение. Да има ясна и обоснована авторска позиция. Да се демонстрира културният капитал на пишещия чрез позоваване на знания и аргументи от  съвременния обществен, политически, икономически и културен живот. Предмет на оценка са и оригиналността на подхода, значимостта на гледната точка, защитата на заетата позиция.

Кандидат-студентите ще имат още една възможност да се явят на писмен изпит по журналистика на 9 юни от 9:00 часа. Те трябва да изкарат оценка не по-ниска от добър (3.50), за да имат право да се явят на устен изпит по журналистика на 23.06. от 9:00 часа.

Учебен център The Passionate Shepherd от 9 години е единственият, който предлага курсове за успешна подготовка за изпита по журналистика. Нашите курсисти са на челните позиции по отлични оценки през последните шест години. За да се подготвите за редовния писмен изпит и за устния по журналистика, запишете се при нас. 
Ние предлагаме: 
- Подготовка за писмен изпит по журналистика: http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.html
- Подготовка за устен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/usten-izpit-jurnalistika.html
- Онлайн подготовка за писмен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/online-jurnalistika.html


5.3.18

Всичко за кандидат-журналистите във ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски“ 2018г.

През 2018г. кандидат-студентите по журналистика отново ще могат да се явят на два писмени кандидатстудентски изпита и един устен: предварителен писмен изпит - 01.04. от 14:00ч., редовен писмен изпит - 09.06. от 09:00ч., устен изпит - 23.06. от 09:00ч.

Таксата за явяване на изпит не се променя - 30 лв. Заявления за изпитите се подават онлайн в страницата на СУ (https://online.uni-sofia.bg), в Ректората на СУ или в бюрата на фирмите в страната.

Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) от тази година има четири специалности: "Журналистика", "Връзки с обществеността" (ВО), "Книгоиздаване" и "Комуникационен мениджмънт".

За първите две специалности ("Журналистика" и ВО) приемът е само с изпити (журналистика писмен и устен). От тази година за "Книгоиздаване" кандидат-студентите могат да избират дали да държат изпити, или да кандидатстват с оценките от матури по БЕЛ, История, Философия или чужд език. За новата специалност "Комуникационен мениджмънт" също се кандидатства по избор - изпити или с оценките от матура по БЕЛ, чужд език, математика.

Всичко за критериите за оценяване, формата на изпита и уменията за успешно представяне на кандидатстудентския изпит по журналистика можете да намерите на сайта на Учебен център The Passionate Shepherd

Всичко за условията за кандидатстване и образуване на състезателен бал можете да прочетете на сайта на СУ: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2018
10.6.17

Темата по журналистика в СУ- редовна сесия 2017

На 10.06.2017г. се проведе редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата, която беше изтеглена, е „Дишай!“. По нея ще пишат над 400 кандидат-журналисти.
Изпитът по журналистика е вход за три от най-желаните специалности в Софийския университет – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. За да имат шанс за прием във Факултета (ФЖМК), кандидат-студентите трябва да покажат знания и умения за съставяне на единен в смислово и композиционно отношение текст, който да демонстрира знанията и уменията им за изразяване и защитаване на оригинално становище по актуална и обществено значима тема.
Изпитът започна в 9:00 часа и е с продължителност три астрономически часа.
Контролните теми, които бяха изтеглени са "Четящият човек" и "Ние и другите".

Учебен център The Passionate Shepherd предлага най-добрата подготовка за изпита по журналистика и пожелава успех на всички свои курсисти!

9.4.17

Темата на изпита по журналистика в СУ

"Лесни пари" е темата на предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридсти“, паднала се на 09.04.2017г.

Писменият изпит по журналистика е вход за трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с  обществеността и Книгоиздаване. Изпитът започва в 9:00 часа и продължава 3 астрономически часа. На него кандидат-студентите по журналистика ще премерят сили в уменията си за писане на оригинален писмен текст по зададена тема. Бяха изтеглени и два контролни теми - "Пътят на Европа" и "Победи и загуби".

Обичайно темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. За повече информация и преглед на темите, падали се през предишните години: http://passshep.com

Критериите, по които се оценява писменият изпит по журналистика, са:
а) уменията на кандидата да изгражда цялостен завършен текст – единен в структурно и смислово отношение; придържането към темата; ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция.
б) умението да се организира и композира изложението; да се подбират подходящи примери; да се правят анализи и обосновани заключения
в) общата култура: познаване и уместно боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението;
г) писмената култура: богатство на езика и обработеност на стила; правопис и пунктуация; избягване на употребата на клишета и заучени формулировки (езикови, литературни/литературоведски, журналистически и др.); избягване на словесно разточителство, общи фрази, преднамерена маниерност, смислови и логически повторения;
д) оригиналност на подхода при избор на гледна точка, на жанрова форма; при въвеждането в темата, финала на разработката; при изграждането на образи, използването на паралели, антитези и др.

Учебен център The Passionate Shepherd желае творческо вдъхновение и  успех на кандидат-студентите по журналистика!

4.1.17

Кандидатстудентска кампания и изпит по журналистика в СУ 2017

Подготовка за изпит по журналистика в СУ
Академичният съвет прие кандидатстудентската кампания на СУ "Св. Кл. Охридски" 2017. Висшето училище публикува следната информация:
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари 2017 г.
На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 21 декември 2016 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2017 г. - Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари 2017 г. Крайният срок е 10 март 2017 г. за първата кандидатстудентска сесия и 19 май 2017 г. – за втората кандидатстудентска сесия.
Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 19 март - 23 април 2017 г., а втората - в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни 2017 г.
Променя се форматът на кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история на България.
Кандидатстудентският изпит по български език и литература ще се състои от две задължителни части: тест с 50 въпроса и задача за изграждането на аргументативен тип текст (есе). Изпитът проверява и оценява знанията и уменията като резултат от обучението по български език и литература в средното училище. Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 от точките са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата за аргументативния текст може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник.
Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната програма, съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за XI-ти клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0.25 стотни.
Кандидат-студентите отново имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.
За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 19 юни до 1 юли 2017 г. в Ректората на Софийския университет.
На 11 юли 2017 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 12 юли до 14 юли включително имат възможност да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.
На 18 юли 2017 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 19 до 21 юли 2017 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.
Третият етап на класирането се обявява на 25 юли 2017 г. Срокът за записване е от 26 до 28 юли 2017 г. Резултатите от това класиране са окончателни.
За четвърта поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика“.
Шест от общо 108 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.
Предварителният писмен изпит за ФЖМК ще се проведе на 09.04.2017 ( неделя) от 9:00ч.
Писменият изпит по журналистика във втората кандидатстудентска сесия е на 10.06.2017г. (събота) от 9:00ч. 
Устният изпит по журналистика ще се проведе на 24.06.2017г. (събота) от 9:00ч. 
 
Кандидат-студентите, желаещи да учат журналистика, могат да се запишат за: 
За повече информация, консултации и записване за курс по журналистика посетете нашия сайт - passshep.com

15.8.16

Отлични резултати на изпитите по журналистика в СУ 2016г

Редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе на 11.06.2016г., а датата на устния изпит беше на 25.06.2016г. 


 Темата на писмения изпит беше „Мечтата Европа“, а на устния кандидат-студентите трябваше да демонстрират своите знания по две теми:  „Референдуми“ и „ Борбата за плажа“. Въпреки сериозната конкуренция курсистите от учебен център The Passionate Shepherd се представиха успешно и за поредна година изкараха едни от най-високите оценки и на двата изпита (виж диаграма 1- писмен изпит и 2 - устен изпит).Диаграма 1. Резултати от писмен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd

Диаграма 2. Резултати от устен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd


По традиция Журналистическият факултет е един от най-желаните в СУ, но изпитите са трудно преодолими препятствия, тъй като кандидат-журналистите не знаят как да се подготвят за тях. Образованието в средното училище не им създава умения за аналитично мислене и обективен поглед върху теми, касаещи политическия, социалния и икономическия живот в България и света. Курсовете в учебен център The Passionate  Shepherd са насочени към развитието на тези знания и умения, както и към способността на учениците да развият творческите си заложби, да формулират и защитават оригинални тези, да структурират и композират собствени текстове.
Курсовете по журналистика, които предлага The Passionate Shepherd, са:

1.    Подготовка за писмен изпит  - стандартен курс, 57-часов ( за ученици от 12. клас).
2.    Двугодишна подготовка за писмен изпит, 57 + 57 часа (за ученици от 11. и 12. клас).
3.   Интензивна подготовка за писмен изпит, 33-часов (едномесечна подготовка, допускат се курсисти, които имат необходимите знания и умения, но не се чувстват достатъчно уверени).
4.    Онлайн курс по журналистика, 57-часов (за ученици, които не са от София).
5.   Подготовка за устен изпит по журналистика, 9-часов (провежда се непосредствено преди изпита).
Учебен център The Passionate Shepherd  осигурява на бъдещите журналисти квалифицирани преподаватели – оценители на академични есета, безплатни помагала и материали с текстове, получили отлични оценки на изпитите, селектирана библиография, творческа атмосфера и лично отношение към всеки курсист.
От шест  години курсистите по журналистика в The Passionate Shepherd имат 100% успеваемост на изпитите по журналистика в Софийския университет и в УНСС.
Учебният център започва записването на нови кандидат-курсисти за учебната 2016-2017 и изпити по журналистика 2017г. от 15.08.2016г.

9.5.16

Ексклузивна подготовка за писмен и устен изпит по журналистика

http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.htm


  За първи път учебен център The Passionate Shepherd, който единствен предлага успешна подготовка за кандидатстудентски изпит за прием във ФЖМК на СУ, организира ексклузивен 4-дневен курс.
-   Курсът синтезирано представя най-успешните методи и подходи за писане на академичен аргументативен текст.  
-   В рамките на сесиите курсистите ще могат да усвоят стратегии за писане на академични есета, ще пишат свои текстове, които ще бъдат оценени и рецензирани, и ще получат отговори на въпросите, касаещи кандидатстудентския изпит.

-   Курсът е интензивен и ще се проведе непосредствено преди изпитите (редовен писмен и устен). Подходящ е за кандидат-студенти от цялата страна.За повече информация:

Ексклузивен курс по журналистика за подготовка за писмен изпит във ФЖМК.

Ексклузивен курс за подготовка за устен изпит по журналистика във ФЖМК.

Дати за провеждане на писмен курс: 28 и 29.05. и на 04 и 05.06.2016г. Записване до 22.05.2016г.

Записване за подготовка за устен изпит до 10.06.2016г.

 


20.3.16

Темата на изпита по журналистика е "Граници и огради"


Днес, 20.03.2016г., от 14ч. се проведе предварителният изпит по журналистика за кандидатстване във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. Кандидат-студентите по журналистика писаха по темата „Граници и огради“. Бяха изтеглени и две контролни теми: "Пътят на Европа" и "Времето на Земята".

 Изпитът по журналистика дава възможност да се кандидатства по една от трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. Тези специалности са едни от най-желаните и престижни в СУ и затова интересът към през последните няколко години е постоянен. Както през миналогодишните кандидатстудентски сесии, така и сега броят на кандидатите е около 500 души, което означава, че за всяко место кандидатстват по 4-5 души.

Изпитът във ФЖМК е един от малкото в Университета, които задава високи критерии за вход във ВУЗ-а. Бъдещите журналисти трябва да демонстрират освен езикова грамотност и умения за оригинално мислене, аналитични наблюдения по актуални и обществено значими теми, творчески подход при избора на фокус и гледна точка по темата, както и богат културен капитал. За съжаление голяма част от умения, които са нужни за успешното представяне на изпита, не са заложени в програмите на образователната ни система. Затова кандидат-студентите по журналистика имат възможността да усвоят знания и практически умения за изпита във ФЖМК в Учебен център The Passionate Shepherd – единствен със специализирани курсове за успешен прием във Журналистическия факултет.

Екипът на Учебен център The Passionate Shepherd желае успешно представяне на журналистическия изпит на всички свои курсисти. Нека границите и оградите да се преодоляват с лекота!

22.3.15

Темата на предварителния писмен изпит по журналистика в Софийския университет 2015/2016

На писмения изпит по журналистика в Софийския университет за учебната 2015/2016 изтеглиха темата „Свестните у нас считат за луди„.

Тази година изпитът е следобед от 14ч. и ще продължи 3 астрономически часа.
Кандидат-студентите ще имат възможност да се явят на две писмени изпитни сесии – предварителна и редовна. Устен изпит полагат само кандидатите, изкарали по-висока оценка от 3.50 на писмения изпит.

Изпитът по журналистика е вход за специалностите: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.

Учебен център The Passionate Shepherd пожелава успешно представяне на кандидат-журналистите от курсовете по журналистика.


Учебен център The Passionate Shepherd публикува критериите, по които ще се оценяват знанията и уменията на кандидат-студентите по журналистика.


Критерии за оценяване на писмения изпит в СУ  по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.
Писменият изпит по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.
Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.
Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето от кандидат-студент/ка на една от темите, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 4 астрономически часа.
Предмет на оценка са:
а) уменията на кандидата да изгражда цялостен завършен текст – единен в структурно и смислово отношение; придържането към темата; ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция (логическо, фактологическо, чрез позоваване на авторитети, чрез литературни, исторически и политически съпоставки и др.)
Самите твърдения на автора не са предмет на оценка, освен в случаите на допуснати фактологически грешки и смислови неточности, както и при изразяване на етническа и верска нетърпимост, на ксенофобия и омраза към другостта, към различието.
б) умението да се организира и композира изложението; да се подбират подходящи примери; да се правят анализи и обосновани заключения;
в) общата култура: познаване и уместно боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението;
г) писмената култура: богатство на езика и обработеност на стила; правопис и пунктуация; избягване на употребата на клишета и заучени формулировки (езикови, литературни/литературоведски, журналистически и др.); избягване на словесно разточителство, общи фрази, преднамерена маниерност, смислови и логически повторения;
д) оригиналност на подхода при избор на гледна точка, на жанрова форма; при въвеждането в темата, финала на разработката; при изграждането на образи, използването на паралели, антитези и др.

4.1.15

Захарен памук, академично есе

Автор: Татяна Йорданова, курсист от учебен център The Passionate Shepherd
Подготовка за изпит по журналистика.
Най-доброто академично есе за месец декември.Розово. Бяло.
Бяло. Розово.


Дружелюбен господин държи пръчка в ръката си и ме чака да избера цвят. Вкусът на захарния памук е винаги един и същ, независимо как е оцветен.

Със светещи очи поръчвам.
„Избирам розовия.”


Продавачът, с още по-светещи очи, ми подава една топка кристализирала розова захар, по-голяма от главата ми. Слага Паисий Хилендарски в малкия си джоб и е видимо доволен. Оглеждам се наоколо. Площадът е пълен с розови и бели облаци. Тълпата от хора е разделена по цветове. Като на пружини всички потапят главите си в облаците и жумят. Стискат очи и търсят с език нещо за преглъщане. Розовите гледат изпод захаросаните си вежди белите, сякаш избора на друг цвят ги прави врагове. Като част от цялата тълпа оплитам главата си в захарните нишки и в този момент гърлото завижда на веждите ми, защото по тях има повече захар, отколкото успявам да преглътна. Остава единствено натрапчивият вкус на горена захар и лепкавият допир на пръстите. За два лева си купих огромно сладко шарено пространство въздух и измамното чувство, че стомахът ми е пълен.


Но не е само стомахът. Ушите ни са натъпкани със захарен памук. Слушаме едни и същи приказки. Лъжите са едни и същи. Огромни и бодливи. Засядат между двете ни уши и пречат на истината да стигне до съзнанието. Държавата ни е облак от захар, който изглежда сякаш съществува. Държавата ни е симулация на държава. Тя е облак, който лепне от лъжи. Облакът лъже, че го има, а ние преглъщаме в очакване. На очакванията си получаваме едно сладко нищо. Давим се със собствената си слюнка. Със собствените си надежди. Защото нямаме държава, която да ни храни с истини. Имаме симулакрум. Имитация, прикриваща липсата на оригинал. Имаме „нещо” като институции, в медиите говорим за „нещо” като родолюбие, създаваме „нещо” като благотворителност. Стремим се към „нещото” и отиваме към нищото.


Ние нямаме институции, дори да изглежда, че имаме. Ако България е организъм, а институциите са животоподдържащите органи, то държавата ни е кожа и кости. България не диша, не се движи, не мисли и не действа. България е болна, защото в нея няма институция, която да живее. Правосъдието е изкривено. Изкриви го личният интерес. Съдийското чукче е симулакрум. То крещи за справедливост, а я убива. Ударът на чукчето не наказва греховете, а ги създава. Здравеопазването е болно. Разболя го алчността. Болницата е симулакрум. Обещава спасение, а предлага обреченост. Огромни сгради, в които няма място за здравеопазване, но има място за бизнес. Образованието е неграмотно. То иска да възпитава, а създава невъзпитаност. Обещава да издигне достойни личности, а смъква критериите си, за да създаде контролируема тълпа от хора, която не диша, не се движи, не мисли и не действа.


Патриотизмът е балон, който надуваме с празни приказки. Той е удобен инструмент за постигане на користни цели, за манипулиране на народното съзнание. Разнасяме патриотичните си слова, изсмукани от пръстите, и се борим за „националната кауза” само докато сме в полезрението на обществеността. Думите не тежат и не значат много. Не значат нищо. В една препълнена с хора зала се провежда конференция за взимане на мерки с цел повдигане на статута на учителите. Разпален оратор е превзел трибуната и обяснява на многобройната си аудитория защо обича България. Залата настръхва. Конференцията прилича на рецитал на Ботеви стихотворения. Камерите снимат, публиката е доволна, ораторът е велик, а мерките за статута на българския учител са отложени за следваща конференция. Балонът е достатъчно надут. Ушите болят от празни приказки. Има аплодисменти, но няма патриотизъм. Защото разпалени оратори го балонизираха. Отнеха смисъла от думите. И когато от надуване огромният балон се спука, в него откриваме само въздух, който не тежи и не значи нищо.


В България благотворителността симулира милосърдие. Тя е политика. Тя е гъба за изчистване на нечие име, за изтриване на нечий срам, за попиване на народно одобрение. В студиото на национално радио фолкдива споделя, че дарила на домове за сираци блокчета за рисуване с нейни снимки на корицата. Благотворителността е въпрос на имидж. Това е най-добрата пиар акция. Неслучайно шотландският писател Уилям Макилвани сравнява даренията с натрапчивия смях: „Има един вид смях, който хората използват на публични събития, като че ли шегата е благотворителен аукцион и те искат да бъдат видени как оферират.” Благотворителността е симулация на човечност, но не е човечност. Тя е сензация, която непременно трябва да събере чуждите аплодисменти.


След мен едно внуче води баба си за ръка. Иска захарен памук.
- Розов или бял? – пита продавачът.
- Бабо, розов или бял да избера?
- Все тая. И двата са по два лева.


В България ни продават надежди. Българинът е едно дете, което мисли, че има избор. Радва се, че живее в свят, в който може да избира свободно. Радва се, че го питат. Радва се, че отговаря. Но който и цвят да избере, вкусът е същият, а надеждата е само облак.

Държавата ни е като захарен памук. Оставя ни със странен вкус в устата, празен стомах и натъпкани с измислици уши. Намираме се в едно малко пространство, пълно с думи, които лепнат от лъжи. Полепват по очите ни, за да останем слепи. Тъпчат се в ушите ни, за да сме глухи. Оплитат се в устата ни, за да мълчим.


Светещи очи ме чакат да избера цвят.
Синьо. Червено.
Червено. Синьо.

Все тая. Всичките ми излизат скъпо.

3.7.14

Резултати от устния изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, 2014


На 28.06.2014г. се проведе устният изпит по журналистика за прием в трите специалности на ФЖМК (журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване) в СУ „Св. Климент Охридски.

До устен изпит се допускат само кандидат-студенти, които са получили най-малко добър (3.50) на писмените изпити по журналистика. На тази кандидат-студентска кампания броят на допуснатите до устния е 383 души.

Въпросите, на които отговаряха кандидат-студентите, целят да проверят знанията им по актуални събития, комуникативните им умения и информираността и мотивацията за професията.

За да е обективно оценяването, на кандидат-студентите се задават едни и същи въпроси. Тази година въпросите на устния изпит бяха два: един политически - Евроизбори 2014, и един медиен - Медии и бедствия. Изпитните комисии задаваха и допълнителни въпроси , с които да си създадат цялостна представа за знанията на кандидат-студентите по темите. Конкретните въпроси, уточняващи първата тема, бяха свързани с представянето на политическите партии в България, броя депутати, заминаващи за Брюксел, партиите в ЕП, очакванията и изненадите на евроизборите. По втората тема комисиите формираха обективното си мнение с въпроси, свързани с отразените от медиите „природни бедствия“ в Аспарухово, с. Цар Калоян и с. Бисер; обективността, манипулацията и спекулацията с човешките драми и изясняване на израза „бедствие“. Най-честият въпрос обаче, задаван от всички изпитни комисии на почти всички кандидат-журналисти, беше колко са изкарали на писмените изпити (!). Дано това изкушение да не е повлияло на така нареченото „обективно оценяване“.

За курсистите от учебен център The Passionate Shepherd, които се подготвят за изпитите по журналистика, „обективността“ на оценяващите комисии не беше от значение, тъй като всички се представиха блестящо както на писмените изпити, така и на устния.

Статистика на резултатите от устния изпит по журналистика в СУ и резултатите на курсистите от The Passionate Shepherd:

Резултати от устния изпит по журналистика в СУ, 2014г.


Резултати от устния изпит по журналистика в СУ на курсистите от учебен център The Passionate Shepherd, 2014г.


Подробна статистика от минали кадидатстудентски сесии може да намерите на сайта на учебен център The Passionate Shepherdwww.passshep.com

14.6.14

Темата на изпита по журналистика в СУ 2014, редовна сесия


Кандидатстудентската изпитна сесия 2013/2014г. на Софийския университет продължава. На 14 юни 2014г. (събота) от 09:00 часа на редовната изпитна сесия по журналистика бе изтеглена темата "Професия Трол"

За изпита са се записали 515 кандидат-студенти – с 50 души по-малко от явилите се на предварителната кандидатстудентска сесия, на която кандидат-журналистите бяха 557. 

Писменият изпит по журналистика е за специалностите Връзки с обществеността, Журналистика и Книгоиздаване. Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа. 

Предмет на оценяването е способността на кандидат-студентите да създават цялостен прозаичен текст по зададена тема, свързана с актуални проблеми и събития от обществения, политически, икономически и културен живот. Текстът трябва да е единен в структурно и смислово отношение, да се придържа към зададената тема и да откроява ясно формулирана и аргументирана авторова позиция. Оценява се и умението за организация и композиране на текст, за подбор на подходящи примери, за субординация и координация на основните идеи и тези, подбрани в текста. На изпита по журналистика е важно да се демонстрира висок културен капитал и езикова култура. Обект на оценяване е и оригиналността на тезата, идеите и подходите при писане на темата. 

Учебен център The Passionate Shepherd е единственият, който предлага задълбочена цялостна подготовка за изпита по журналистика и осигурява най-висока резултатност на кандидат-журналистите. 

Учебен център The Passionate Shepherd пожелава успешно представяне на кандидат-студентите по журналистика в СУ! 
Бъдете умни, смели и почтени!

24.5.14

За покера, скрижалите на Индиана Джоунс и т. нар. ,,свитък с верни отговори'' от Матурата по английски език 2014

В Деня на българската писменост и просвета в отговор на въпрос на репортер на BTV за грешки в матурата по английски министър проф. Анелия Клисарска заяви, че ,, грешката е техническа - единствено на сървъра на МОН,  и днес празнуваме". Междувременно,  сайтът peticiq.com, иницииращ петиции срещу заплащане, към 14:30 на 24.05. 2014 вече събра 2111 подписа за поправяне на грешките в матурата по английски от 23.05. 2014г.

За скрижалите на Индиана Джоунс и свитъка с ,,верни отговори" на МОН

 Кой е верният отговор?


Грешни отговори на матурата по английски
ТЕКСТ В ПРЕВОД: През 1981 статусът на Форд като водещ актьор се утвърждава с участието му в съвместния проект на Джордж Лукас и Стивън Спилбърг ,,Похитителите на изчезналия кивот". Интересно, въпреки че Спилбърг иска да даде главната роля на Форд първоначално, Лукас предпочита да даде ролята на Том Селек, но последният няма възможност да приеме и Форд получава ролята.

5. ВЪПРОС: Филмовата поредица за Индиана Джоунс
A) започва да се снима в ранните 70 години на 19в.
B) се режисира съвместно от двама режисьори.
C) винаги е бил предназначен за Форд в главната роля.
D) включва участието на Том Селек с водеща роля.


5. QUESTION: The Indiana Jones film series

A) began to be shot in the early 1970s. Няма информация кога е започнало снимането.

B) was co-directed by two film directors. Приемаме, че филмът Raiders of the Lost Ark, за който текстът изрично посочва, че е плод на съвмeстна дейност (in the George Lucas and Steven Spielberg collaboration) между Лукас и Спилбърг, е част от сериите за Индиана Джоунс. В е верният отговор по метода на изключване на A, C и D.
 
C) was always meant with Ford in the lead role.  TEXTUAL EVIDENCE: ... Spielberg wanted to cast Ford in the lead role from the start, Lucas preferred to give the role to Tom Selleck

D) starred Tom Selleck as the title character.  

Том Селек е бил предпочитаният актьор за Лукас, но не и за Спилбърг, който е предпочитал Форд от самото начало, от което можем да предположим, че за Форд е отредена първоначално главната роля. Никъде в текста не се споменава Том Селек да е бил официалният актьор, който присъства в заглавието или афиша на филма като 'title character'. Текстът сочи единствено, че Лукас предпочита да даде ролята на Том Селек, който не приема. Отговорът D, посочен в свитъка с отговори на МОН за верен, е грешен. Верният отговор е B.

TEXTUAL EVIDENCE: Interestingly, though Spielberg wanted to cast Ford in the lead role from the start, Lucas preferred to give the role to Tom Selleck, but the latter was unable to accept and Ford got the role.

За матурата по английски като покер. 20% от отговорите на първите 10 въпроса от част Слушане, посочени от експертите на МОН за верни, са грешни.


6. Poker is a card game

A) that is always played by two persons.  
TEXTUAL EVIDENCE: played by two or more people

B) that requires no special skill.  
Отговорът, даден за верен от просветните експерти в свитъка с отговори, е грешен. Второто изречение казва, че покерът е игра, която изисква умения, късмет и желание да поемаш рискове. TEXTUAL EVIDENCE: ... calls for skill ...

C) in which you win or lose cash.  
За нас верният отговор е С.
TEXTUAL EVIDENCE: bet on the value of their hands and the winnerи в последния параграф When you leave a poker game and go home, you cash in your chips, i.e. trade them for real money, for cash.

D) that originated in America in the 1800s. TEXTUAL EVIDENCE: ... poker began in East Asia