Матура по БЕЛ

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ удостоверява покриването на образователните стандарти по майчиния език и литература в средното училище. Оценката от ДЗИ се използва за прием в множество български университети.

0 comments:

Post a comment