Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

14.6.14

Темата на изпита по журналистика в СУ 2014, редовна сесия


Кандидатстудентската изпитна сесия 2013/2014г. на Софийския университет продължава. На 14 юни 2014г. (събота) от 09:00 часа на редовната изпитна сесия по журналистика бе изтеглена темата "Професия Трол"

За изпита са се записали 515 кандидат-студенти – с 50 души по-малко от явилите се на предварителната кандидатстудентска сесия, на която кандидат-журналистите бяха 557. 

Писменият изпит по журналистика е за специалностите Връзки с обществеността, Журналистика и Книгоиздаване. Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа. 

Предмет на оценяването е способността на кандидат-студентите да създават цялостен прозаичен текст по зададена тема, свързана с актуални проблеми и събития от обществения, политически, икономически и културен живот. Текстът трябва да е единен в структурно и смислово отношение, да се придържа към зададената тема и да откроява ясно формулирана и аргументирана авторова позиция. Оценява се и умението за организация и композиране на текст, за подбор на подходящи примери, за субординация и координация на основните идеи и тези, подбрани в текста. На изпита по журналистика е важно да се демонстрира висок културен капитал и езикова култура. Обект на оценяване е и оригиналността на тезата, идеите и подходите при писане на темата. 

Учебен център The Passionate Shepherd е единственият, който предлага задълбочена цялостна подготовка за изпита по журналистика и осигурява най-висока резултатност на кандидат-журналистите. 

Учебен център The Passionate Shepherd пожелава успешно представяне на кандидат-студентите по журналистика в СУ! 
Бъдете умни, смели и почтени!