Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

3.4.18

Темата на изпита по журналистика в СУ


На предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ кандидат-студентите писаха по темата „Думите отлитат, написаното остава“. Контролните теми, които бяха отворени, са „Мрежата като оръжие“ и „Кого следваме“.

Изпитът по журналистика е вход за специалностите „Журналистика“„Връзки с обществеността“,  „Книгоиздаване“ и „Комуникационен мениджмънт“, като за последните две може да се кандидатства и с резултатите от матури по български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл и чужд език.

За да се справят успешно на изпита, кандидат-журналистите трябва да създадат цялостен и завършен текст по темата, който да е единен в структурно и смислово отношение. Да има ясна и обоснована авторска позиция. Да се демонстрира културният капитал на пишещия чрез позоваване на знания и аргументи от  съвременния обществен, политически, икономически и културен живот. Предмет на оценка са и оригиналността на подхода, значимостта на гледната точка, защитата на заетата позиция.

Кандидат-студентите ще имат още една възможност да се явят на писмен изпит по журналистика на 9 юни от 9:00 часа. Те трябва да изкарат оценка не по-ниска от добър (3.50), за да имат право да се явят на устен изпит по журналистика на 23.06. от 9:00 часа.

Учебен център The Passionate Shepherd от 9 години е единственият, който предлага курсове за успешна подготовка за изпита по журналистика. Нашите курсисти са на челните позиции по отлични оценки през последните шест години. За да се подготвите за редовния писмен изпит и за устния по журналистика, запишете се при нас. 
Ние предлагаме: 
- Подготовка за писмен изпит по журналистика: http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.html
- Подготовка за устен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/usten-izpit-jurnalistika.html
- Онлайн подготовка за писмен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/online-jurnalistika.html