Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

15.8.16

Отлични резултати на изпитите по журналистика в СУ 2016г

Редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе на 11.06.2016г., а датата на устния изпит беше на 25.06.2016г. 


 Темата на писмения изпит беше „Мечтата Европа“, а на устния кандидат-студентите трябваше да демонстрират своите знания по две теми:  „Референдуми“ и „ Борбата за плажа“. Въпреки сериозната конкуренция курсистите от учебен център The Passionate Shepherd се представиха успешно и за поредна година изкараха едни от най-високите оценки и на двата изпита (виж диаграма 1- писмен изпит и 2 - устен изпит).Диаграма 1. Резултати от писмен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd

Диаграма 2. Резултати от устен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd


По традиция Журналистическият факултет е един от най-желаните в СУ, но изпитите са трудно преодолими препятствия, тъй като кандидат-журналистите не знаят как да се подготвят за тях. Образованието в средното училище не им създава умения за аналитично мислене и обективен поглед върху теми, касаещи политическия, социалния и икономическия живот в България и света. Курсовете в учебен център The Passionate  Shepherd са насочени към развитието на тези знания и умения, както и към способността на учениците да развият творческите си заложби, да формулират и защитават оригинални тези, да структурират и композират собствени текстове.
Курсовете по журналистика, които предлага The Passionate Shepherd, са:

1.    Подготовка за писмен изпит  - стандартен курс, 57-часов ( за ученици от 12. клас).
2.    Двугодишна подготовка за писмен изпит, 57 + 57 часа (за ученици от 11. и 12. клас).
3.   Интензивна подготовка за писмен изпит, 33-часов (едномесечна подготовка, допускат се курсисти, които имат необходимите знания и умения, но не се чувстват достатъчно уверени).
4.    Онлайн курс по журналистика, 57-часов (за ученици, които не са от София).
5.   Подготовка за устен изпит по журналистика, 9-часов (провежда се непосредствено преди изпита).
Учебен център The Passionate Shepherd  осигурява на бъдещите журналисти квалифицирани преподаватели – оценители на академични есета, безплатни помагала и материали с текстове, получили отлични оценки на изпитите, селектирана библиография, творческа атмосфера и лично отношение към всеки курсист.
От шест  години курсистите по журналистика в The Passionate Shepherd имат 100% успеваемост на изпитите по журналистика в Софийския университет и в УНСС.
Учебният център започва записването на нови кандидат-курсисти за учебната 2016-2017 и изпити по журналистика 2017г. от 15.08.2016г.