Матура по АЕ. Примерна матура по английски.


Резултати от матурата по английски за 2013

Дванайсетокласниците, които за избрали като втора матура английски език, са се представили сравнително добре на фона на масовите двойки по география, философия и физика. Резултатите от матурите по чужди езици средно за страната са почти двойно по високи от тези по български език. В голяма степен това се дължи на масовия избор на чужд език като втори ДЗИ от възпитаниците на езиковите гимназии. Лекият спад спрямо Матура 2012 не сочи към определено понижаване на стандартите в чуждоезиковото обучение, а по-скоро към факта, че вариантите за ДЗИ се генерират от компютър - т. е. никага не са били пилотирани или сравнявани по тежест.


Най-добрите училища в София порезултати от матурата поанглийски език, 2013г.Америка...164 ГПИЕ Първа АЕГ 91 НЕГ 9 ФЕГ ІІ АЕГ"ТомасДжефер...СМГ СОУ "ЛУИБРАЙЛ" Резултат5.45.55.65.75.8
От училищата в София по резултати от матурата по английски език през 2013 г. водят Американски колеж в София, 164 ГПИЕ, Първа АЕГ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, ІІ АЕГ "Томас Джеферсън", СМГ.

Примерна матура по английски - вариант на МОН с онлайн отговори може да намерите тук


0 comments:

Post a Comment