Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

15.8.16

Отлични резултати на изпитите по журналистика в СУ 2016г

Редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе на 11.06.2016г., а датата на устния изпит беше на 25.06.2016г. 


 Темата на писмения изпит беше „Мечтата Европа“, а на устния кандидат-студентите трябваше да демонстрират своите знания по две теми:  „Референдуми“ и „ Борбата за плажа“. Въпреки сериозната конкуренция курсистите от учебен център The Passionate Shepherd се представиха успешно и за поредна година изкараха едни от най-високите оценки и на двата изпита (виж диаграма 1- писмен изпит и 2 - устен изпит).Диаграма 1. Резултати от писмен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd

Диаграма 2. Резултати от устен изпит в СУ 2016 на курсистите от The Passionate Shepherd


По традиция Журналистическият факултет е един от най-желаните в СУ, но изпитите са трудно преодолими препятствия, тъй като кандидат-журналистите не знаят как да се подготвят за тях. Образованието в средното училище не им създава умения за аналитично мислене и обективен поглед върху теми, касаещи политическия, социалния и икономическия живот в България и света. Курсовете в учебен център The Passionate  Shepherd са насочени към развитието на тези знания и умения, както и към способността на учениците да развият творческите си заложби, да формулират и защитават оригинални тези, да структурират и композират собствени текстове.
Курсовете по журналистика, които предлага The Passionate Shepherd, са:

1.    Подготовка за писмен изпит  - стандартен курс, 57-часов ( за ученици от 12. клас).
2.    Двугодишна подготовка за писмен изпит, 57 + 57 часа (за ученици от 11. и 12. клас).
3.   Интензивна подготовка за писмен изпит, 33-часов (едномесечна подготовка, допускат се курсисти, които имат необходимите знания и умения, но не се чувстват достатъчно уверени).
4.    Онлайн курс по журналистика, 57-часов (за ученици, които не са от София).
5.   Подготовка за устен изпит по журналистика, 9-часов (провежда се непосредствено преди изпита).
Учебен център The Passionate Shepherd  осигурява на бъдещите журналисти квалифицирани преподаватели – оценители на академични есета, безплатни помагала и материали с текстове, получили отлични оценки на изпитите, селектирана библиография, творческа атмосфера и лично отношение към всеки курсист.
От шест  години курсистите по журналистика в The Passionate Shepherd имат 100% успеваемост на изпитите по журналистика в Софийския университет и в УНСС.
Учебният център започва записването на нови кандидат-курсисти за учебната 2016-2017 и изпити по журналистика 2017г. от 15.08.2016г.

9.5.16

Ексклузивна подготовка за писмен и устен изпит по журналистика

http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.htm


  За първи път учебен център The Passionate Shepherd, който единствен предлага успешна подготовка за кандидатстудентски изпит за прием във ФЖМК на СУ, организира ексклузивен 4-дневен курс.
-   Курсът синтезирано представя най-успешните методи и подходи за писане на академичен аргументативен текст.  
-   В рамките на сесиите курсистите ще могат да усвоят стратегии за писане на академични есета, ще пишат свои текстове, които ще бъдат оценени и рецензирани, и ще получат отговори на въпросите, касаещи кандидатстудентския изпит.

-   Курсът е интензивен и ще се проведе непосредствено преди изпитите (редовен писмен и устен). Подходящ е за кандидат-студенти от цялата страна.За повече информация:

Ексклузивен курс по журналистика за подготовка за писмен изпит във ФЖМК.

Ексклузивен курс за подготовка за устен изпит по журналистика във ФЖМК.

Дати за провеждане на писмен курс: 28 и 29.05. и на 04 и 05.06.2016г. Записване до 22.05.2016г.

Записване за подготовка за устен изпит до 10.06.2016г.

 


20.3.16

Темата на изпита по журналистика е "Граници и огради"


Днес, 20.03.2016г., от 14ч. се проведе предварителният изпит по журналистика за кандидатстване във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. Кандидат-студентите по журналистика писаха по темата „Граници и огради“. Бяха изтеглени и две контролни теми: "Пътят на Европа" и "Времето на Земята".

 Изпитът по журналистика дава възможност да се кандидатства по една от трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. Тези специалности са едни от най-желаните и престижни в СУ и затова интересът към през последните няколко години е постоянен. Както през миналогодишните кандидатстудентски сесии, така и сега броят на кандидатите е около 500 души, което означава, че за всяко место кандидатстват по 4-5 души.

Изпитът във ФЖМК е един от малкото в Университета, които задава високи критерии за вход във ВУЗ-а. Бъдещите журналисти трябва да демонстрират освен езикова грамотност и умения за оригинално мислене, аналитични наблюдения по актуални и обществено значими теми, творчески подход при избора на фокус и гледна точка по темата, както и богат културен капитал. За съжаление голяма част от умения, които са нужни за успешното представяне на изпита, не са заложени в програмите на образователната ни система. Затова кандидат-студентите по журналистика имат възможността да усвоят знания и практически умения за изпита във ФЖМК в Учебен център The Passionate Shepherd – единствен със специализирани курсове за успешен прием във Журналистическия факултет.

Екипът на Учебен център The Passionate Shepherd желае успешно представяне на журналистическия изпит на всички свои курсисти. Нека границите и оградите да се преодоляват с лекота!