20.3.16

Темата на изпита по журналистика е "Граници и огради"


Днес, 20.03.2016г., от 14ч. се проведе предварителният изпит по журналистика за кандидатстване във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. Кандидат-студентите по журналистика писаха по темата „Граници и огради“. Бяха изтеглени и две контролни теми: "Пътят на Европа" и "Времето на Земята".

 Изпитът по журналистика дава възможност да се кандидатства по една от трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. Тези специалности са едни от най-желаните и престижни в СУ и затова интересът към през последните няколко години е постоянен. Както през миналогодишните кандидатстудентски сесии, така и сега броят на кандидатите е около 500 души, което означава, че за всяко место кандидатстват по 4-5 души.

Изпитът във ФЖМК е един от малкото в Университета, които задава високи критерии за вход във ВУЗ-а. Бъдещите журналисти трябва да демонстрират освен езикова грамотност и умения за оригинално мислене, аналитични наблюдения по актуални и обществено значими теми, творчески подход при избора на фокус и гледна точка по темата, както и богат културен капитал. За съжаление голяма част от умения, които са нужни за успешното представяне на изпита, не са заложени в програмите на образователната ни система. Затова кандидат-студентите по журналистика имат възможността да усвоят знания и практически умения за изпита във ФЖМК в Учебен център The Passionate Shepherd – единствен със специализирани курсове за успешен прием във Журналистическия факултет.

Екипът на Учебен център The Passionate Shepherd желае успешно представяне на журналистическия изпит на всички свои курсисти. Нека границите и оградите да се преодоляват с лекота!

0 comments:

Post a Comment