Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

3.7.14

Резултати от устния изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, 2014


На 28.06.2014г. се проведе устният изпит по журналистика за прием в трите специалности на ФЖМК (журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване) в СУ „Св. Климент Охридски.

До устен изпит се допускат само кандидат-студенти, които са получили най-малко добър (3.50) на писмените изпити по журналистика. На тази кандидат-студентска кампания броят на допуснатите до устния е 383 души.

Въпросите, на които отговаряха кандидат-студентите, целят да проверят знанията им по актуални събития, комуникативните им умения и информираността и мотивацията за професията.

За да е обективно оценяването, на кандидат-студентите се задават едни и същи въпроси. Тази година въпросите на устния изпит бяха два: един политически - Евроизбори 2014, и един медиен - Медии и бедствия. Изпитните комисии задаваха и допълнителни въпроси , с които да си създадат цялостна представа за знанията на кандидат-студентите по темите. Конкретните въпроси, уточняващи първата тема, бяха свързани с представянето на политическите партии в България, броя депутати, заминаващи за Брюксел, партиите в ЕП, очакванията и изненадите на евроизборите. По втората тема комисиите формираха обективното си мнение с въпроси, свързани с отразените от медиите „природни бедствия“ в Аспарухово, с. Цар Калоян и с. Бисер; обективността, манипулацията и спекулацията с човешките драми и изясняване на израза „бедствие“. Най-честият въпрос обаче, задаван от всички изпитни комисии на почти всички кандидат-журналисти, беше колко са изкарали на писмените изпити (!). Дано това изкушение да не е повлияло на така нареченото „обективно оценяване“.

За курсистите от учебен център The Passionate Shepherd, които се подготвят за изпитите по журналистика, „обективността“ на оценяващите комисии не беше от значение, тъй като всички се представиха блестящо както на писмените изпити, така и на устния.

Статистика на резултатите от устния изпит по журналистика в СУ и резултатите на курсистите от The Passionate Shepherd:

Резултати от устния изпит по журналистика в СУ, 2014г.


Резултати от устния изпит по журналистика в СУ на курсистите от учебен център The Passionate Shepherd, 2014г.


Подробна статистика от минали кадидатстудентски сесии може да намерите на сайта на учебен център The Passionate Shepherdwww.passshep.com