Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

10.6.17

Темата по журналистика в СУ- редовна сесия 2017

На 10.06.2017г. се проведе редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата, която беше изтеглена, е „Дишай!“. По нея ще пишат над 400 кандидат-журналисти.
Изпитът по журналистика е вход за три от най-желаните специалности в Софийския университет – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. За да имат шанс за прием във Факултета (ФЖМК), кандидат-студентите трябва да покажат знания и умения за съставяне на единен в смислово и композиционно отношение текст, който да демонстрира знанията и уменията им за изразяване и защитаване на оригинално становище по актуална и обществено значима тема.
Изпитът започна в 9:00 часа и е с продължителност три астрономически часа.
Контролните теми, които бяха изтеглени са "Четящият човек" и "Ние и другите".

Учебен център The Passionate Shepherd предлага най-добрата подготовка за изпита по журналистика и пожелава успех на всички свои курсисти!