Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

26.6.19

Кандидатстудентски изпитни сесии по журналистика в СУ 2019Нашата отличничка от курса по журналистика М.Г. изтегли
темата "За няколко лайка повече".

За успехите:

Изпитните сесии за кандидатстване във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) в СУ 2019 приключиха с изключителен успех за курсистите от учебен център The Passionate Sheperd "Курс по журналистика"
На писмения изпит по журналистика  курсистите с отлични оценки, са четирима, а на устния изпит отличните оценки са 9 (5.50 - 6.00), като пълните шестици са 7!!! Благодарим за положените усилия, мотивацията и целенасочеността за успех, както и за това, че поставиха нов рекорд за изкарани отлични оценки на изпитите по журналистика в СУ след Курса по журналистика!

За изпитните сесии:

За да бъдат студенти във ФЖМК кандидат-журналистите се явяват на два изпита (писмен и устен), като писменият изпит има две сесии - предварителна и редовна, а устният изпит е един и е след редовната писмена сесия.
Тази година предварителният писмен изпит се проведе на 24.03.2019г. Темата, по която писаха кандидат-студентите, беше "За няколко лайка повече". Контролните теми бяха "Улицата" и "На гости на света".
На редовната сесия за писмен изпит по журналистика, на 02.06.2019г., беше изтеглена темата "Игри на щастието", контролните - "Шоуто трябва да продължи" и "Дом и свят".
Устният изпит се проведе на 22.06.2019г. и даде възможност на кандидат-студентите да покажат знанията си по темите "Евроизбори" и "Свобода и отговорност на медиите".


За бъдещите журналисти:

Желаещите да учат "Журналистика" или "Връзки с обществеността" знаят, че най-подходящият университет е СУ "Св. Кл. Охридски".  За да влязат в една от двете най-предпочитани специалности (журналистика и връзки с обществеността), трябва да положат писмен изпит, който е сложно предизвикателство за повечето кандидат-студенти. 
На писмения изпит по журналистика във ФЖМК бъдещите журналисти и PR-и трябва да демонстрират не само висока езикова грамотност, но и богат културен капитал, компетентно мнение по значими обществени, политически, икономически и културни въпроси, както и оригинална гледна точка и аргументирано становище.
Ако на писмения изпит успеят да изкарат оценка по-висока от среден (3.00), кандидат-студентите по журналистика и ВО се допускат до устен изпит по журналистика, на който комисии от преподаватели оценяват знанията им по актуални теми, комуникативните умения и мотивацията за професията. 

В Курса по журналистика на учебен център The Passionate Shepherd можете да се подготвите за отлично справяне с предизвикателството да бъдете част от Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Св. Кл. Охридски". Подготвителните курсове са за писмения и устния изпит по журналистика; присъствени и онлайндвугодишни, стандартни и интензивни.
Записването на нови курсисти започва от 01.09. до запълване на групите.