Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

3.4.18

Темата на изпита по журналистика в СУ


На предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ кандидат-студентите писаха по темата „Думите отлитат, написаното остава“. Контролните теми, които бяха отворени, са „Мрежата като оръжие“ и „Кого следваме“.

Изпитът по журналистика е вход за специалностите „Журналистика“„Връзки с обществеността“,  „Книгоиздаване“ и „Комуникационен мениджмънт“, като за последните две може да се кандидатства и с резултатите от матури по български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл и чужд език.

За да се справят успешно на изпита, кандидат-журналистите трябва да създадат цялостен и завършен текст по темата, който да е единен в структурно и смислово отношение. Да има ясна и обоснована авторска позиция. Да се демонстрира културният капитал на пишещия чрез позоваване на знания и аргументи от  съвременния обществен, политически, икономически и културен живот. Предмет на оценка са и оригиналността на подхода, значимостта на гледната точка, защитата на заетата позиция.

Кандидат-студентите ще имат още една възможност да се явят на писмен изпит по журналистика на 9 юни от 9:00 часа. Те трябва да изкарат оценка не по-ниска от добър (3.50), за да имат право да се явят на устен изпит по журналистика на 23.06. от 9:00 часа.

Учебен център The Passionate Shepherd от 9 години е единственият, който предлага курсове за успешна подготовка за изпита по журналистика. Нашите курсисти са на челните позиции по отлични оценки през последните шест години. За да се подготвите за редовния писмен изпит и за устния по журналистика, запишете се при нас. 
Ние предлагаме: 
- Подготовка за писмен изпит по журналистика: http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.html
- Подготовка за устен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/usten-izpit-jurnalistika.html
- Онлайн подготовка за писмен изпит по журналистика: http://www.passshep.com/online-jurnalistika.html


5.3.18

Всичко за кандидат-журналистите във ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски“ 2018г.

През 2018г. кандидат-студентите по журналистика отново ще могат да се явят на два писмени кандидатстудентски изпита и един устен: предварителен писмен изпит - 01.04. от 14:00ч., редовен писмен изпит - 09.06. от 09:00ч., устен изпит - 23.06. от 09:00ч.

Таксата за явяване на изпит не се променя - 30 лв. Заявления за изпитите се подават онлайн в страницата на СУ (https://online.uni-sofia.bg), в Ректората на СУ или в бюрата на фирмите в страната.

Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) от тази година има четири специалности: "Журналистика", "Връзки с обществеността" (ВО), "Книгоиздаване" и "Комуникационен мениджмънт".

За първите две специалности ("Журналистика" и ВО) приемът е само с изпити (журналистика писмен и устен). От тази година за "Книгоиздаване" кандидат-студентите могат да избират дали да държат изпити, или да кандидатстват с оценките от матури по БЕЛ, История, Философия или чужд език. За новата специалност "Комуникационен мениджмънт" също се кандидатства по избор - изпити или с оценките от матура по БЕЛ, чужд език, математика.

Всичко за критериите за оценяване, формата на изпита и уменията за успешно представяне на кандидатстудентския изпит по журналистика можете да намерите на сайта на Учебен център The Passionate Shepherd

Всичко за условията за кандидатстване и образуване на състезателен бал можете да прочетете на сайта на СУ: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2018