5.3.18

Всичко за кандидат-журналистите във ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски“ 2018г.

През 2018г. кандидат-студентите по журналистика отново ще могат да се явят на два писмени кандидатстудентски изпита и един устен: предварителен писмен изпит - 01.04. от 14:00ч., редовен писмен изпит - 09.06. от 09:00ч., устен изпит - 23.06. от 09:00ч.

Таксата за явяване на изпит не се променя - 30 лв. Заявления за изпитите се подават онлайн в страницата на СУ (https://online.uni-sofia.bg), в Ректората на СУ или в бюрата на фирмите в страната.

Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) от тази година има четири специалности: "Журналистика", "Връзки с обществеността" (ВО), "Книгоиздаване" и "Комуникационен мениджмънт".

За първите две специалности ("Журналистика" и ВО) приемът е само с изпити (журналистика писмен и устен). От тази година за "Книгоиздаване" кандидат-студентите могат да избират дали да държат изпити, или да кандидатстват с оценките от матури по БЕЛ, История, Философия или чужд език. За новата специалност "Комуникационен мениджмънт" също се кандидатства по избор - изпити или с оценките от матура по БЕЛ, чужд език, математика.

Всичко за критериите за оценяване, формата на изпита и уменията за успешно представяне на кандидатстудентския изпит по журналистика можете да намерите на сайта на Учебен център The Passionate Shepherd

Всичко за условията за кандидатстване и образуване на състезателен бал можете да прочетете на сайта на СУ: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2018
0 comments:

Post a Comment