Образование

Конкурс  "Хората - еднакви и различни"


Министерството на образованието и науката и Националният дворец на децата обявиха национален конкурс на тема "Хората - еднакви и различни".

Изисквания и  условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват ученици до 12 клас от всички видове училища. Есето трябва да е  до три стандартни машинописни страници,  в два екземпляра.

Обявени са следните подтемитемати:
  • животът като основна ценност
  • права на детето, грижа за и защита на детето, детето в света на възрастните
  • семейството - права и отговорности
  • обществото, в което живея, деца в риск, моите врътници по света
  • децата - еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, националност, социален произход)
  • Европа - нашият общ дом.

Класирането се извършва в две възрастови групи: от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

Конкурсните материали  (в два екземпляра) се изпращат в срок до 30.11.2013 г. на адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 408
За  конкурса "Хората – еднакви и различни"

За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 404

Краен срок: 30 ноември 2013 г.

0 comments:

Post a comment