22.3.14

Матура по география с The Passionate Shepherd - Geography of the Mind

Подготовка за матура по география с The Passionate Shepherd - за да бъдеш сигурен в знанията си и уверен на изпита по география.


Матурата по география изисква задълбочена и систематизирана подготовка. През последните години сложността на матуритетния изпит се завиши. Особено тревожни са слабите оценки по география от матурата през 2013г., където общият брой на двойките е рекорден-процентът на двойките за страната е 25.65 % - т.е. всеки трети има двойка.

Учебен център The Passionate Shepherd предлага отлична подготовка за матура по география и за кандидатстудентски изпит с география. Подготовката за матура по география е базирана на учебното съдържание за ДЗИ по география на света и география на България;- Пробни матури по формат на държавния зрелостен изпит;- Изграждане на практически умения и стратегии за ДЗИ;- Текущо и крайно оценяване по утвърдени стандарти, клаузи за успеваемост;- Рецензии, коментари и препоръки от квалифицирани преподаватели.

Курсът Матура по география е подходящ както за матура, така и за кандидатстване във ВУЗ с география.
Учебно-изпитното съдържание на матурата по география включва:

География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука
• Геосферен строеж на Земята
• Природни компоненти и комплекси на Земята
• Природни зони на Земята
• Природноресурсен потенциал на света
• Население в света
• Демографски проблем и демографска политика
• Демографски различия в света
• География на селищата
• Съвременна политическа карта на света. Политически системи
• География на световното стопанство
• География на световното стопанство - сектори и отрасли
• Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Полюси на световното стопанство
• Глобални проблеми на съвременността - суровинен, екологичен, демографски, продоволствен. Природни рискове
• Световни и регионални организации
• Регионална география
• Географски региони в Европа, Азия и Америка
• Стопанско развитие на регионите и страните в тях
• Страни - типични представители на съответния регион
• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание


География на България

• Географско положение, територия и граници на България
• Природна среда
• Природногеографски области
• География на населението в България
• Държавно устройство и административно-териториално деление на България
• Национално стопанство: структура, фактори, показатели
• Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Териториална структура на стопанството
• Географски региони

В образователен център The Passionate Shepherd работят висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и подход, които гарантират успешно представяне на изпитите.

Учебните материали (помагала, карти, графики, атласи, диаграми) се предоставят безплатно.

0 comments:

Post a Comment