27.3.14

Отлични резултати на матурата по БЕЛ


Образователен център Тhe Passionate Shepherd подготвя зрелостници за матура (ДЗИ) 2014 и кандидатстудентски изпити по БЕЛ.

Курсът включва:
• Подготовка по учебната програма за ДЗИ с авторски материали и помагала;
• Езикова грамотност и литературна компетентност, включващи преговор на учебен материал по фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, стилистика, текстова лингвистика;
• Създаване на аргументативен текст: интерпретативно съчинение и есе;
• Членене и извличане на информация от текст: план, резюме, коментар;
• Автори и произведения от 11. и 12. клас, включени в зрелостния изпит;
• Пробни матури по формат на държавния зрелостен изпит;
• Изграждане на практически умения и стратегии за ДЗИ;
• Текущо и крайно оценяване по утвърдени стандарти, клаузи за успеваемост;
• Рецензии, коментари и препоръки от квалифицирани преподаватели.

Нивото на успеваемост се отчита с мотивирана писмена обратна връзка. Образователен център The Passionate Shepherd предлага комфортна учебна среда, безплатни помагала, интерактивни методи на преподаване от квалифицирани академични преподаватели.

0 comments:

Post a comment