16.3.14

Тема по журналистика в СУ, ФЖМК


Днес, 16.03.2014, от 09:00 часа в СУ „Св. Кл. Охридски“ се провежда предварителният писмен изпит по журналистика за прием в специалностите: журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Изтеглената тема по журналистика е "Отнесени от прехода". Резервните теми са "Форумна любов" и "Настоение терминално". Изпитът по журналистика е с продължителност четири астрономически часа.

Учебен център The Passionate Shepherd желае на всички свои кандидат-студенти от курсовете по журналистика отлично представяне на изпита в Софийския университет!

 Предварителният изпит по журналистика е първото изпитание за прием във Факултета по журналистика на СУ. Кандидат-студентите имат възможност да се явят на още един писмен изпит по журналистика на 14.06. 2014г. и на устен изпит, който е на 28.06.2014г. от 9 часа. Само кандидат-студентите, изкарали оценка добър 3.50 на писмения изпит, могат да се явят и на устен.

Миналата година на предварителният изпит се падна темата  „Прекрасният нов свят“, а на редовната лятна сесия – „Ало, ало“.

0 comments:

Post a Comment