18.11.13

Курс по журналистика

Учебен център The Passionate Shepherd предлага курсове по журналистика за кандидатстване във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ и в УНСС, както и за всички ВУЗ с изпит есе – журналистическо, литературно, академично, конкурсно, дискурсивно.
Курсът е 57-часов. Обученията се провеждат веднъж седмично по 3 академични часа. 


 Курсът включва:
  • Усвояване на подходи за формулиране на подходяща теза;
  • Техники за аргументиране;
  • Умения за структуриране и композиране на текст;
  • Изграждане на практически умения и стратегии за писане на видове есета;
  • Усвояване на стандарти за текстуалност, кохезия и кохерентност;
  • Съставяне на тезиси по актуални обществени теми;
  • Практикуми по формат на кандидатстудентски изпит.

Нивото на успеваемост се отчита с мотивирани писмени обратни връзки.
Курсовете се провеждат от квалифицирани преподаватели - оценители на академично есе.
0 comments:

Post a Comment